İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ 30 Haziran 2012’de, kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm alanlar kanun kapsamına alınmıştır.

En son yasal düzenlemelere göre işyerinde 1 çalışan dahi olsa, işyeri faaliyet alanı sanayi kolunda olsun yada olmasın; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti almak zorundadır.

İş Güvenliği Kanun Kapsamı

26.06.2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre;

Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyer dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu kanunun amacıi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İş Sağlığı Tehlike Sınıfları

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2009 Sayısı: 27417
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

İş Sağlığı ve Güvenliği´ne İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

Madde 1 – (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Listenin detayı için tıklayınız...

Nace kodunda detaylı liste için tıklayınız...

Yasal Zorunluluklar

 • 1 kişinin dahi çalıştığı işyerlerinde, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.
 • Bu hizmet bireysel anlaşmalarla yapılabildiği gibi OSGB’lerden hizmet alımı şeklinde de yapılabilmektedir.
 • Çalışacak işyeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenmektedir.
 • İşveren periyodik olarak çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür.
 • İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
 • İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Osgb Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi´nin kısaltması olan OSGB, Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı denetiminde, iş güvenliği ve iş sağlığı alanlarında kaliteyi artırmak maksadıyla yürütülen çalışmaların tümüne verilen genel addır.

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelik 27 Kasım 2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. OSGB´ler, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti veren, Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetki verilmiş kuruluşlardır.

Osgb´nin Görevi Nedir?

OSGB´lerin görevi; iş sağlığı hizmetleri kapsamında, işyeri hekimi ve sağlık personeli ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında da iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır.

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan tüm firma ve kurumlar işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olacak.

Osgb Hizmeti Alması Gerekenler

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti alması gerekenler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla belirlenmiştir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre, çalışan sayısı 50 ve üstünde olan firmalar ile 1 Ocak 2014 itibariyle, çalışan sayısı 1 den fazla olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar kanunda belirtilen aylık saat kapsamında İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadırlar.

Neden Form Osgb?

Firmamız, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları birliği’nin (GESOB) anlaşmalı iş güvenlik firmasıdır. Size özel kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Firmamız, Gaziantep ve çevre illere hizmet veren sayılı ve saygın firmalar arasındadır. Hekim, iş güvenliği uzmanı kadromuz ve tüm personelimiz alanlarında uzman, gerekli tecrübe ve bilgi birikimine sahip etkin insanlardır.

Firmamız, ilk analiz aşamasından başlayarak tüm gerekenleri eksiksiz yerine getirir ve bunları taahhüt eder. Bu sebeple onbinlerce lira ceza ödemek zorunda kalmazsınız.

İş Güvenliği Uzm. Çalışma Hesabı

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “İş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika

Diğer işyerlerinde,

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hekimi Çalışma Hesabı

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik´in 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Ayrıca,

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
 

Sağlık Personeli Çalışma Hesabı

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 18 Aralık 2014 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik´in 7. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre, az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu kalkmıştır ve çok tehlikeli sınıfta süreler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

diğer sağlık personeli bulundurmak zorunludur.

Elle Yük Taşıma Nedir?

Elle yük taşıma bir yada birden fazla çalışan tarafından yapılan şu işlemlerden herhangi biridir:

 • Bir yükü kaldırmak,
 • Tutmak,
 • Yere koymak,
 • İtmek,
 • Çekmek,
 • Taşımak,
 • Hareket ettirmek.

Uygunluk İşareti

Uygunluk işaretinin kapsadığı konular:

 • İnsan sağlığı,
 • Can ve mal güvenliği,
 • Çevre sağlığı,
 • Tüketicinin korunması.

Yüksekten Düşmeden Korunma

Yüksekten düşmeye karşı (ayak – bacak, yüz, göz, baş) koruyucu ekipmanlar şunlardır:

1- Tam vücut kuşağı,

2- Çengelli halatlar,

3- Enerji absorblayıcılar,

4- Toplanır – çekilebilir tip düşmeyi önleme tertibatı,

5- Çalışma konumlandırma kemeri.

Psikososyal Risk Etmenleri

Stres: işin yapıldığı koşullar ve işin içeriği ve iş çevresi olarak iki başlıkta incelenmektedir.

Stresin işe olan etkileri;

 • Performans düşüklüğü,
 • Çalışan devir hızı (turnover),
 • İşe devamsızlık (ansenteeism),
 • Yabancılaşma,
 • Çatışma.

Koruyucu Donanım Belgelendirme

KKD’ler 3 kategoride toplanır: Basit yapıdaki KKD’ler, Karmaşık yapıdaki KKD’ler ve bunlar dışındakiler.

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve belgelendirilmesi yetkili kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

Kanserojen Maddelerle Çatışma

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre dünyada her yıl 12 milyondan fazla insan kansere yakalanmakta ve 7 milyondan fazla insan hayatını kaybetmektedir.

Bu sebeple kanserojen maddelerin çalışanlara anlatılması ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri çok büyük önem arzetmektedir.