SAĞLIK TARAMASI

Form Osgb

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Aşılar
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 • Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 • Hepatit B testi
 • Serolojik tetkikler
 • İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
 • Vanil mandelik asit
 • Hipurik asit. v.b.