İ̇Ş GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 

 • İş güvenliği uzmanı hizmeti
 • İşletmedeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analizlerin sonuçlarının raporlanması
 • Risk değerlendirmesi
 • Periyodik denetim planlarının yapılması ve uygulanması
 • Acil durum planlarının ve ekiplerinin oluşturulması ve tatbikatların yapılması
 • Üst yönetime ve çalışanlara eğitim verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ortam ölçümlerinin yapılması
 • İş güvenliği talimatlarının hazırlanması
 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Risk değerlendirme eğitimlerini vermek
 • Periyodik eğitimleri yapmak
 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
 • İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katkıda bulunmak.